Beca Dayung

  • Bagikan

Adongma dua halak mahasiswi Universitas HKBP Nommensen naeng mandapothon donganna di Kompleks USU. Turun sian angkot, ditawar nasida ma bessa dayung.

Idok nasahalak ma: ”Berapa ke Jl.Pembangunan Bang?”

Dialusi par bessa i ma: “Tigaribu aja.“

Ditawar itoan i ma muse: ”Begini aja ya Bang, lima ribu ajalah. Biar duaribu limaratus kami seorang.”

Ai dirippu itoan i do attong hitung per kepala molo naek bessa, hahaha…

Las ma attong rohani parbessa i alana dapot bonus ibana. Dibalap ma bessa i sappe jemping alani semangatna. Akka lobbang-lobbang dohot polisi tidur pe didolosma songoni…

Dirippu anak boru nadua halak on do attong halak Karo parbessa i. Dang diattusi hata Toba inna rohana. Dihata-hata i halaki naduama parbessa i huhut mekkel-ekkel nasida.

Idok nasahalakma: ”Nga malala be ra pira-pira ni amatta on naminggohek bessa on.”

Hahahahahaha… maufff… Nga mohop nian rohani parbessa i, alai ditaon ibana ma.

Dung sahat di tujuan, dibayar itoan i ma pakke hepeng arga 20 ribu.

Idok parbessa ima: ”Passss!!” hahaha…

Mapiltak muse do ijurna tu mussungni itoan i… hehehehe…

Murukma antong itoan i, idokma: ”Tadi kan janji lima ribu. Itukan duit harga 20ribu. Kembaliin dong!!! Enak aja bilang passss..!”

Dialusi parbessa ima: ”Iya..tadi janji limaribu. Tapi limabelas ribu lagi untuk mangubati namalala i pukkilekmu!!!”…hahaha..

Habangma itoan nadua i….hehehehehe.. (The End).

  • Bagikan