Oleh: Sobiran Sinaga alias Profesor Sebastian  Asal mula asa idok Onan Tobbis di Porsea, alana selain sebagai pasar tradisionil, berfungsi

Oleh: Sobiran Sinaga alias Profesor Sebastian. Taon 2000, mulai ma au gabe asistenni bapatuakku Prof Raguel Sinaga, ima Guru Besar