Oleh: Sobiran Sinaga alias Profesor Sebastian. Taon 2000, mulai ma au gabe asistenni bapatuakku Prof Raguel Sinaga, ima Guru Besar