Oleh: Sobiran Sinaga Uju i di Tanjungpriok do au mula ulaon. Membantu   istilahna. Di nasahali roma sahalak bos besar ni

Oleh: Sobiran Sinaga – Molo menanggapi tautan sian sada portal berita, godanganma jolma di negeritta on berkomentar dang jolo dijaha

Oleh: Sobiran Sinaga alias Profesor Sebastian  Asal mula asa idok Onan Tobbis di Porsea, alana selain sebagai pasar tradisionil, berfungsi

Oleh: Sobiran Sinaga alias Profesor Sebastian. Taon 2000, mulai ma au gabe asistenni bapatuakku Prof Raguel Sinaga, ima Guru Besar

Oleh: Sobiran Sinaga alias Profesor Sebastian. Tikki kuliah program Strata 3 (doktoral) di Fakultas Hadatuon Universitas Nagori Ujungbondar, dos­enku namerangkap

Oleh: Sobiran “Profesor” Sebastian Sinaga. Akka jolma napateal-tealhon jot-jot do hona musibah. Alai dibalikni musibah,sai dilehon Tuhanta do akka parsaulian.

Adongma dua halak mahasiswi Universitas HKBP Nommensen naeng mandapothon donganna di Kompleks USU. Turun sian angkot, ditawar nasida ma bessa